PROČELNIK

Olivio Meštrović, dipl.inž.geod.

023 350-356

olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA

Josip Matić, dipl.iur.

023 350-351

josip.matic@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA

Zvonimir Dorkin, prof.

023/350-357

zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA

Ivka Čorić, mag.iur.univ.spec.

023/350-318

ivka-coric@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Mateja Palunčić, dipl.inž.preh.teh.

023/350-389

paluncic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Helen Bošković Begić, prof.

023/350-356

023/350-355

helen.boskovic.begic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Antonela Zrilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.

023/350-388

antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

mateja.paluncic@zadarska-zupanija.hr

Poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Odluka o ljetnom radnom vremenu

SJEDIŠTE ZADAR

SJEDIŠTE ZADAR

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 8:00 do 12:00 sati

Stranke referenti primaju utorkom od 8:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici primaju se utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Informacije na pultu (soba br. 10) četvrtkom od 8:00 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati

Fra Brne Krnarutića 13/1, 23000 Zadar

023/254-772


ZAMJENIK PROČELNIKA

Željko Letinić, dipl.iur.

023/254-777

zeljko.letinic@zadarska-zupanija.hr

ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Gordana Sturnela

023/254-775

gordana.sturnela@zadarska-zupanija.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Ivona Cota, mag.iur.

023/254-770

ivona.cota@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Jurin, dipl.iur.

023/254-779

mirjana.jurin@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ljiljana Marelić, ing.građ.

023/254-781

ljiljana.marelic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vera Kalmeta Mustač, ing.građ.

023/254-776

vera.kalmeta.mustac@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Jagoda Šarunić Ratković, ing.građ.

023/254-780

jagoda.sarunic.ratkovic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milica Celent, građ.teh.

023/254-774

milica.celent@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danijela Škara, ing.građ.

023/254-780

danijela.skara@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Petar Mandić, arh.teh.

023/254-781

petar.mandic@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Drago Brkić, građ.teh.

023/254-774

drago.brkic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


VIŠA STRUČNA SURADNICA

Ana Vidaić, dipl.tur.komunikolog

023/254-786

ana.vidaic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Tomislava Stanišić

023/254-773

tomislava.stanisic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE

Ana Vukić

023/254-773

ana.vukic@zadarska-zupanija.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uporabne dozvole za zgrade u obnovi evidencija vrijednosti nekretnina
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Evidencija vrijednosti nekretnina
ISPOSTAVA BENKOVAC
ISPOSTAVA BIOGRAD
ISPOSTAVA GRAČAC
ISPOSTAVA OBROVAC
ISPOSTAVA PAG