Utorak, 14 Rujan 2021 13:58

Javni poziv u postupku ishođena građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom i bazenom s kojim čini skladnu cjelinu, 2.b skupine, na k.č. 4199/3 i dijelu k.č. 4199/4 (novoformirana 4199/37) k.o. Seline (Sel