Petak, 16 Srpanj 2021 11:54

Javni poziv u postupku ishođena građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (dogradnja i nadogradnja), 2. skupine, stambena građevina na k.č. 3122 i dijelu k.č. 3120/1 k.o Tribanj, investitor Josip Njegovan