Četvrtak, 10 Lipanj 2021 11:39

Javni poziv za uvid u spis predmeta - JADRANKA MARŽIĆ - Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 1987/1, 1989/1 i 1989/3 k.o. Kukljica