Petak, 19 Veljača 2021 14:54

Javni poziv u postupku ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine, na postojećoj k.č. 3182 k.o. Seline