Utorak, 30 Lipanj 2020 11:35

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitora Novaka Žilića iz Briševa za rekonstrukciju građevine na k.č. 101/8 k.o. Briševo