Petak, 14 Veljača 2020 09:19

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitora Ivana Janjičića iz Kozjače za gradnju na dio k.č. 4325/23 k.o. Ugljan