Petak, 20 Studeni 2020 15:10

Javni poziv u postupku ishođena građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene 2. skupine, na k.č. 3508/2 k.o. Starigrad, investitora Željka Marasovića