Četvrtak, 21 Svibanj 2020 14:18

javni poziv na uvid u spis u predmetu izdavanja Građevinske dozvole investitora VINKO ANDRIĆ, DE-83204 ROSENHEIM, ÄUSSERE MÜNCHENER STR. 41 za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - na postojećoj građevnoj čestici 919 k.o. Ražanac