Četvrtak, 10 Listopad 2019 11:36

Javni poziv u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. dio 315/2, dio 315/3, dio 315/4 i dio 316/1 k.o. Zemunik