Ponedjeljak, 07 Listopad 2019 12:35

Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole podnositelja VELMART d.o.o. Varaždin, Martina Vargović Martinčić, HR-42000 Varaždin