Srijeda, 15 Svibanj 2019 15:24

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitora Daniela Bakića iz Zadra, za građenje na novoformiranoj k.č. 2121/3 (dio k.č. 2121) k.o. Vrsi