Četvrtak, 07 Studeni 2019 10:13

Javni poziv u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. dio 5025 i dio 5024/12 k.o. Dragove, podnositelj zahtjeva Nada Vucelić