Utorak, 10 Rujan 2019 14:58

Javni poziv u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. dio 869/2, 893/1, 893/2,893/3, 894/5, 894/4, 894/11, 893/4 k.o. Kukljica, podnositelj zahtjeva Natalija Kaiser