Utorak, 13 Kolovoz 2019 13:46

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitora Marinke Jeleč iz Zadra za gradnju na k.č. 4183/3 k.o. Poličnik