Četvrtak, 11 Srpanj 2019 11:57

Javni poziv u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. dio 173/1 i dio 174/3 k.o. Lukoran, podnositelj zahtjeva Josip Florani