Četvrtak, 11 Srpanj 2019 10:43

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitora Marinka Diklića iz Kastva za gradnju na k.č. 2454 k.o. Vrsi