Srijeda, 10 Srpanj 2019 13:51

Javni poziv u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. dio 317/1 i dio 317/2 k.o. Lukoran, podnositelj zahtjeva Josip Florani